หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบที่มากับ temi

ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์

ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK)

ระบบนำทาง

ระบบวีดีโอ และ กล้อง

ติดต่อส่วนตัวกับ

ระบบเสียง

ระบบที่มากับ temi

ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์

ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK)

ระบบนำทาง

ระบบวีดีโอ และ กล้อง

ติดต่อส่วนตัวกับ

ระบบเสียง

ระบบที่มากับ temi

ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์

ชุดพัฒนาซอฟแวร์ (SDK)

ระบบนำทาง

ระบบวีดีโอ และ กล้อง

ติดต่อส่วนตัวกับ

ระบบเสียง

ความสามารถ ของ Temi

จอภาพ
สามารถก้มและเงยตามใบหน้าได้อย่างอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูงและการทำงานที่เงียบ ระดับก้มเงยของจอภาพ – 15+55 องศา

พลังงาน ใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง การชาร์จแบบอัตโนมัติ –220V/110V

หลบหลีกสิ่งกีดขวาง สามารถสร้างภาพแผนที่ เป็น 3 มิติ ให้กับตัวเองเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

ออดิโอ 20W อีควอไลเซอร์ความคมชัดสูง มีลำโพงทั้งหมด 5 ตัว

ขับเคลื่อน ทางตรงอย่างอิสระด้วย 2 ล้อ ความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที

ความสามารถ ของ Temi

จอภาพ สามารถก้มและเงยตามใบหน้าได้อย่างอัตโนมัติ

มีความแม่นยำสูงและการทำงานที่เงียบ

ระดับก้มเงยของจอภาพ – 15+55 องศา

ออดิโอ 20W

อีควอไลเซอร์ความคมชัดสูง

มีลำโพงทั้งหมด 5 ตัว

หลบหลีกสิ่งกีดขวาง สามารถสร้างภาพแผนที่

เป็น 3 มิติ ให้กับตัวเองเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

ขับเคลื่อน ทางตรงอย่างอิสระด้วย 2 ล้อ

ความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที

พลังงาน ใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

การชาร์จแบบอัตโนมัติ –220V/110V

ความสามารถ ของ Temi

จอภาพ สามารถก้มและเงยตามใบหน้าได้อย่างอัตโนมัติ

มีความแม่นยำสูงและการทำงานที่เงียบ

ระดับก้มเงยของจอภาพ – 15+55 องศา

ออดิโอ 20W

อีควอไลเซอร์ความคมชัดสูง

มีลำโพงทั้งหมด 5 ตัว

หลบหลีกสิ่งกีดขวาง สามารถสร้างภาพแผนที่

เป็น 3 มิติ ให้กับตัวเองเพื่อหลบสิ่งกีดขวาง

ขับเคลื่อน ทางตรงอย่างอิสระด้วย 2 ล้อ

ความเร็ว 1 เมตรต่อวินาที

พลังงาน ใช้งานได้นานถึง 8 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

การชาร์จแบบอัตโนมัติ –220V/110V

จอภาพแบบ LCD
ความคมชัดระดับ
HD ขนาด 10.1

WIFI บูลธูท 4.0

จอภาพแบบ LCD
ความคมชัดระดับ
HD ขนาด 10.1

WIFI บูลธูท 4.0

จอภาพแบบ LCD
ความคมชัดระดับ
HD ขนาด 10.1

WIFI บูลธูท 4.0

กล้องความชัด 1080P มาพร้อมกับการตรวจ จับใบหน้าที่มีความแม่นยำถึง

99.5%

กล้องความชัด 1080P
มาพร้อมกับการตรวจ
จับใบหน้าที่มีความ
แม่นยำถึง

99.5%

ระบบชาต์ไร้สาย พร้อมกับรับน้ำหนังสิ่งของ ได้ถึง 3 กิโลกรัม

ระบบชาต์ไร้สาย
พร้อมกับรับน้ำหนังสิ่งของ
ได้ถึง 3 กิโลกรัม

ระบบชาต์ไร้สาย
พร้อมกับรับน้ำหนัก
สิ่งของได้ถึง
3 กิโลกรัม

Shopping Basket