หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบที่มากับ Orionstar mini

ต้อนรับ

ระบบนำทาง

โต้ดอบแบบอัจฉริยะ

ติดต่อหมอทางวีดีโอคอล

ระบบที่มากับ Orionstar mini

ต้อนรับ

ระบบนำทาง

โต้ดอบแบบอัจฉริยะ

ติดต่อหมอทางวีดีโอคอล

ระบบที่มากับ Orionstar mini

ต้อนรับ

ระบบนำทาง

โต้ดอบแบบอัจฉริยะ

ติดต่อหมอทางวีดีโอคอล

Orion Star Smart
Home Service Robot
หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

Orion star มีความสามารถในการรับบริการอัจฉริยะอันทรงพลัง พร้อมกับระบบ Robot OS ที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของฉากส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มันถูกนำไปใช้ในอสังหาริมทรัพย์ การรักษาพยาบาล สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม และฉากอื่นๆ ที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์อันชาญฉลาด

Orion Star Smart
Home Service Robot
หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

Orion star มีความสามารถในการรับบริการอัจฉริยะอันทรงพลัง

พร้อมกับระบบ Robot OS ที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

ของฉากส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้า

ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มันถูกนำไปใช้ในอสังหาริมทรัพย์

การรักษาพยาบาล สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ โรงแรม

และฉากอื่นๆ ที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์อันชาญฉลาด

Orion Star Smart
Home Service Robot
หุ่นผู้ช่วยอัจฉริยะสัญชาติจีน ที่สามารถทำให้
ทุกท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น

Orion star มีความสามารถในการรับบริการอัจฉริยะอันทรงพลัง

พร้อมกับระบบ Robot OS ที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถปรับแต่งได้

ตามความต้องการของฉากส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมต่อ

กับระบบของลูกค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มันถูกนำไปใช้ใน

อสังหาริมทรัพย์ การรักษาพยาบาล สถาบันการศึกษา

สถานประกอบการโรงแรม

และฉากอื่นๆ ที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์อันชาญฉลาด

หน้าจอขนาดใหญ่ความ
ละเอียดสูงขนาด 14 นิ้ว

ทำให้ได้รับประสบการอย่างเต็มเปี่ยม
และมีประสิทธิภาพ

หน้าจอขนาดใหญ่ความ
ละเอียดสูงขนาด 14 นิ้ว

ทำให้ได้รับประสบการอย่างเต็มเปี่ยม
และมีประสิทธิภาพ

หน้าจอขนาดใหญ่ความ

ละเอียดสูงขนาด 14 นิ้ว

ทำให้ได้รับประสบการอย่างเต็มเปี่ยม

และมีประสิทธิภาพ

การนำทางเส้นทางที่แม่นยำและ
ระยะใกล้อัจฉริยะ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางเดินขั้นต่ำคือ 55 ซม.
การนำทางเส้นทางที่แม่นยำและ
ระยะใกล้อัจฉริยะ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางเดินขั้นต่ำคือ 55 ซม.
การนำทางเส้นทางที่แม่นยำและ
ระยะใกล้อัจฉริยะ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทางเดินขั้นต่ำคือ 55 ซม.

ได้ยินชัดเจนแม้คุณอยู่ไกล ด้วยลำโพง Harman Kardon 5 ตัว

ได้ยินชัดเจนแม้คุณอยู่ไกล ด้วยลำโพง Harman Kardon 5 ตัว

ได้ยินชัดเจนแม้คุณอยู่ไกล ด้วย

ลำโพง Harman Kardon 5 ตัว

มีกล้องสองตัว ที่จะช่วยได้ภาพมุมกว้าง ที่มีความคมชัดสูง และสามารถวิดีโอ ระยะไกลมีความชัดเจน ไม่มีจุดบอด

มีกล้องสองตัว ที่จะช่วยได้ภาพมุมกว้าง ที่มีความคมชัดสูง และสามารถวิดีโอ ระยะไกลมีความชัดเจน ไม่มีจุดบอด

มีกล้องสองตัว ที่จะช่วยได้ภาพมุมกว้าง ที่มีความคมชัดสูง และสามารถวิดีโอ ระยะไกลมีความชัดเจน ไม่มีจุดบอด

Shopping Basket