Platform บริการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และระบบสื่อสาร
หุ่นยนต์บริการภาษาไทย

ให้บริการ AI มากกว่า

1

ครั้ง ให้กับผู้ใช้บริการมากกว่า 80 บริษัท

Platform บริการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์และระบบสื่อสาร
หุ่นยนต์บริการภาษาไทย

ให้บริการ AI มากกว่า 497,123 ครั้ง ให้กับผู้ใช้มากกว่า 87 คน

Temi

หุ่นยนต์ Temi ผู้ช่วย
ส่วนตัว พร้อมการปรับแต่ง

Orionstar Mini

หุ่นยนต์บริการที่ปรับให้เข้ากับ
ความต้องการทางธุรกิจ

Kaitomm

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทาง
สังคมตัวแรกของโลก

สินค้าของเรา

Harmony AI

ระบบสือสารหุ่นยนต์ภาษาไทย
พร้อมกับหุ่นยนต์คุณภาพสูงพร้อม
รับคำสั่งเสียงของคุณได้ทุกที่

Chochae
chatbot engine

แชทบอท บทสนทนาภาษาไทย
AI ที่ล้ำสมัย ผู้ช่วยใน
การทำงานของคุณ

iApp E-voting

ระบบการเลือกตั้งที่มีความ
แม่นยำสูงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของการโหวดที่ดีเยี่ยม
และยังสามารถประมวลผลคะแนน
ได้อย่างรวดเร็ว

สินค้าของเรา

Harmony AI

ระบบสือสารหุ่นยนต์ภาษาไทยพร้อมกับหุ่นยนต์คุณภาพสูงพร้อมรับคำสั่งเสียงของคุณได้ทุกที่

Chochae chatbot engine

แชทบอท บทสนทนาภาษาไทย AI ที่ล้ำสมัย ผู้ช่วยในการทำงานของคุณ

iApp E-voting

ระบบการเลือกตั้งที่มีความแม่นยำสูงระบบการรักษาความปลอดภัยของการโหวดที่ดีเยี่ยมและยังสามารถประมวลผลคะแนนได้อย่างรวดเร็ว

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาและพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ตามความต้องการ
(End-to-end AI development
and deployment)

iApp คือทีมวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Machine Learning Engineer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) แนวหน้าของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การประมวลผลภาพและภาพเคลื่อนไหว (Computer Vision) และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) คุณสามารถวางใจได้ในการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ของคุณกับ iApp Technology

AI พร้อมใช้ติดตั้งได้ทันที

(On-Premise)

สามารถนำระะบ AI ของเราติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แบบไม่จำกัด และชำระค่าบริการเพียนครั้งเดียว

AI พร้อมใช้เรียกใช้ได้ทันที

(On-Cloud)

AI พร้อมใช้เรียกใช้ได้ทันที (On-Cloud) ให้คุณสามารถยิงโจทย์ของคุณมายัง API ของเรา เพื่อให้เราประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ให้คุณได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ด้านความเข้าใจในภาษาไทยและด้านการอ่านรูปภาพ OCR ภาษาไทยโดยคิดราคาเป็นราคาต่อจำนวน Request ในราคาระดับสตางค์ (สูงสุด 1 บาทต่อ Request) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีค่าสมัครสมาชิกใช้งานใดๆ โดยที่ท่านสามารถทดลองใช้ฟรีได้ทันที

การพัฒนาระบบสื่อสาร
อัตโนมัติ ตามความต้องการ

(Chatbot Development Service)

บริการของเรา

ทำไมต้องเรา

Continuous Integration

เรานำเทคนิคการส่งมอบงานแบบต่อเนื่อง CI/CD มาใช้งาน ทำให้ลูกค้าได้ทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว

01

มีกระบวนการ

เราวางแผนและมีกระบวนการการพัฒนาอย่างชัดเจน และได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

02

ความพอใจ

เรามักจะได้รับคำชมและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าของเราเสมอๆ

03

ทำไม
ต้องเรา

มุ่งมั่น

เรามุ่งมันให้ทุกผลงานของเราออกมาใช้งานได้ง่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย

04

พร้อมแก้ปัญหา

เราเคยผ่านโจทย์ปัญหาในหลายหลายวงการธุรกิจมาแล้ว เราพร้อมเสมอที่จะแก้ปัญหาให้คุณ

05

พร้อมรับฟัง

เรารับฟังอย่างตั้งใจถึงความต้องการของคุณ และช่วยให้คำแนะนำดีๆให้กับคุณอีกด้วย

06

ทำไมต้องเรา


Continuous Integration

เรานำเทคนิคการส่งมอบงานแบบต่อเนื่อง CI/CD มาใช้งาน ทำให้ลูกค้าได้ทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว


มีกระบวนการ

เราวางแผนและมีกระบวนการการพัฒนาอย่างชัดเจน และได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110


ความพอใจ

เรามักจะได้รับคำชมและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าของเราเสมอ


มุ่งมั่น

เรามุ่งมันให้ทุกผลงานของเราออกมาใช้งานได้ง่ายและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย 


พร้อมแก้ปัญหา

เราเคยผ่านโจทย์ปัญหาในหลายหลายวงการธุรกิจมาแล้ว เราพร้อมเสมอที่จะแก้ปัญหาให้คุณ


พร้อมรับฟัง

เรารับฟังอย่างตั้งใจถึงความต้องการของคุณ และช่วยให้คำแนะนำดีๆให้กับคุณอีกด้วย

ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน

คำชื่นชมจากลูกค้า

คำชื่นชมจากลูกค้า

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา